Skip to main content

PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP, CHIẾN LƯỢNG BÁN HÀNG TRỰC TUYẾN VÀ TIẾP THỊ SỐ, TẬP TRUNG VÀO KINH DOANH NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

Khóa học ngắn hạn trực tuyến này nhằm mục đích cung cấp cho người học một ý tưởng ngắn gọn về ý nghĩa và những quy trình bán hàng, tiếp thị hiện đại của các doanh nghiệp năng lượng tái tạo. Khóa đào tạo tập trung vào việc làm tăng hiệu quả, hiệu suất, tác động và tính bền vững của các doanh nghiệp năng lượng xanh do phụ nữ lãnh đạo thông qua sự phát triển văn hóa đổi mới theo định hướng môi trường và tiếp tục cải thiện kỹ thuật tiếp thị sản phẩm và dịch vụ. Thời gian học: Thứ Năm 3:00 pm to 5:00 pm (múi giờ Bangladesh)

Enrollment in this course is by invitation only
 • Course Number VNE101
 • Classes Start
 • Course Length 6 weeks
 • FORMAT Online

Những gì bạn sẽ học được

Khóa học trực tuyến ngắn hạn này nhằm mục đích nâng cao năng lực bắt đầu kinh doanh năng lượng xanh, cho phép họ hiểu các kỹ thuật phân khúc thị trường, lựa chọn các kỹ thuật tiếp thị và bán hàng số khả thi để tiếp thị năng lượng tái tạo để khởi đầu kinh doanh, lập kế hoạch giám sát và đánh phù hợp với năng lượng tái tạo. Ngoài ra, những người tham gia sẽ có thể trau dồi được các kỹ năng độc đáo và tư duy vượt trội để xác định cơ hội về môi trường, sinh thái, kinh tế, thương mại để làm cho hành tinh tốt đẹp hơn.

 • Khái niệm cơ bản của kinh doanh năng lượng tái tạo, bao gồm định nghĩa năng lượng tái tạo.
 • Những quá trình thành lập doanh nghiệp năng lượng.
 • Khái niệm phân khúc thị trường và cách để tạo nên những câu chuyện thành công.
 • Kiến thức cơ bản về tiếp thị số và áp dụng những nguyên tắc tiếp thị vào tiếp thị số.
 • Nguyên tắc cơ bản của bán hàng trực tuyến, quảng cáo và việc thực hiện.
 • Hiểu được tầm quan trọng của giám sát và đánh giá hoạt động kinh doanh năng lượng tái tạo.
 • Phát triển các kỹ năng giao tiếp giữa các cá nhân để nâng cao khả năng phân tích, tư duy phản biện, giải quyết vấn đề, năng lực lãnh đạo, xây dựng nhóm và sự thông thạo giữa các nền văn hóa để cùng tạo khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu trong cộng đồng.

Ai có thể ghi danh?

 • Các nữ doanh nhân trẻ có tham vọng

 • Các doanh nhân hiện tại quan tâm đến việc thành lập doanh nghiệp trong lĩnh vực Năng lượng tái tạo

Who Enroll

Các đặc điểm của khóa học

 • Tập trung vào tiếp thị số và bán hàng trực tuyến trong lĩnh vực kinh doanh công nghệ tái tạo

 • Cách thức xây dựng ý tưởng và phát triển kinh doanh trong lĩnh vực năng lượng tái tạo

 • Các kỹ thuật để tạo lập một chiến lược kinh doanh bền vững

 • Giảng viên là những người nổi tiếng và giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực năng lượng mặt trời và kinh doanh khởi nghiệp

 • Các học viên sẽ được nhận chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học

 • Phương pháp học tập theo mô hình tham gia trực tiếp và tương tác hai chiềuি

 • Số lượng học viên giới hạn

Những người tham gia giảng dạy:

Dr. Matin Saad Abdullah

TS. Matin Saad Abdullah

GS, Khoa Chỉ huy kỹ thuật CSE, CED, Đại học Brac

Afshana Choudhury

Afshana Choudhury

Giám đốc, CED, BracU

TS. Phạm Thị Trầm

TS. Phạm Thị Trầm

Tiến sĩ Trưởng phòng Địa lý kinh tế và chính trị Viện Địa lý nhân văn, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

Shamim E. Haque

Shamim E. Haque

PGS, Đại học kinh doanh BRAC, Đại học Brac Nghiên cứu viên cao cấp, CED, Đại học Brac

Md. Abdullah Al Mahmud

Md. Abdullah Al Mahmud

Chuyên gia kỹ thuật, CED, Đại học BRAC

Sabrina Nourin

Sabrina Nourin

Điều phối viên khóa học, CED, Đại học Brac

Kazi Akib

Kazi Akib Annaf

Chuyên gia môn học, CED, Đại học Brac

Iffat Enam

Iffat Enam

Chuyên gia phân tích đầu tư tài chính, CED, Đại học Brac

Rafee Mizan Khan

Rafee Mizan Khan Chowdhuryী

Đồng sáng lập và Giám đốc điều hành, TEN's 360. Cố vấn tiếp thị số, Learnio.eu. Chuyên gia tiếp thị số, The Daily Bonik Barta

Annesha Ahmed

Annesha Ahmed

Giám đốc PMP Director, Phát triển kinh doanh chiến lược, Công ty TNHH dịch vụ năng lượng dầu khí Chủ tịch, Chi nhánh PMI Bangladesh